فهرست اخبار كتاب هفته

 
كتاب «تثليث در قرآن و عهدين» مورد بررسي قرار گرفت
تاريخ شفاهي ناشر صد ساله ثبت شد
زبان قرآن، دانش است
كتابي كه ميان قرآن و نهج البلاغه پيوند برقرار كرده است
ترجمه كتاب «تاريخ ادبيات قرن بيستم روسيه» ضرورت داشت
هدف در تفسير تنزيلي، كشف مهندسي قرآن است
نقد تحليل تاريخ بيهقي بر اساس تئوري‌ هاي جديد
مدير كتابفروشي «سيروس» در سراي اهل قلم
كتاب «جامعه شناسي تئاتر»، نياز مبرم تئاتر ما است
مسائل حقوقي نشر الكترونيكي بررسي شد
«نقد فهم تاريخ جغرافيايي ايران باستان»، در سراي اهل قلم برگزار شد
مجموعه «گلستان هنر» در سراي اهل قلم نقد شد
نقد و بررسي كتاب گفت و گو با سيد حسين نصر
مولفي كه به خاطر نياز جامعه به ترجمه رو آورده است
نخستين كتاب مردمي با موضوع ايثار نقد شد
اين كتاب، يك گام به پيش است
پيوند شگفت انگيز موسيقي و اديان
مرور فعاليت هاي موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات در تاريخ شفاهي كتاب
رونمايي از مجموعه تاريخ چاپ و نشر كتاب فارسي
شايدهاي بايدي!/ سردبير
سپاس
كتاب هفته؛ نسخه كاغذي ايبنا
كتابي كه به زندگي ما سنجاق شده/ راحله فاضلي
گراني مصالح نشر؛ حلقه‌هاي يك زنجير/ محمد بقايي ماكان
فرهنگ كالاي ضروري/سيمين سجادي
يك سال با كتاب و كتابخواني و نشر كشور/
پالودنِ فضاي فرهنگ/سيد محمدصادق فيض
ترجمه ام از هر كتاب جديد نقد كارهاي قبلي‌ام است/ الهام عديمي
راوي سفر به مخاطب سرنخ بدهد/
به خودمان كمك كنيم/ محمدرضا قاضي‌زاهدي
12345678910...