نشريه كتاب هفته با هدف آگاهي علاقه مندان به كتاب و كتاب خواني و دست اندركاران حوزه نشر كتاب از آخرين اخبار و رويدادهاي اين حوزه و ديدگاه هاي نويسندگان، مترجمان و ناشران درباره آثارشان و مسايل روز نشر كتاب درايران و جهان شنبه هرهفته منتشر مي شود. اطلاعات كتاب هاي منتشر شده درهرهفته نيز به تفكيك موضوعي، با هدف اطلاع رساني تازه هاي نشر، در اين نشريه درج مي گردد.
[آرشیو هفته نامه]
آخرین شماره کتاب هفته
شماره ۴۷۳ تاريخ ۱۳۹۳-۱۲-۲۳
شماره ۴۷۲ تاريخ ۱۳۹۳-۱۲-۱۶ شماره ۴۷۱ تاريخ ۱۳۹۳-۱۲-۰۹ شماره ۴۷۰ تاريخ ۱۳۹۳-۱۲-۰۲
شماره ۴۷۰ تاريخ ۱۳۹۳-۱۲-۰۲